Effet secondaire

Effet indésirable d’un traitement.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Terme usuel: Bijwerking
Neutre: Neveneffect, bijverschijnsel