Organes sexuels internes de la femme avec indication des ovaires

Ovaire

Organe du corps d’une femme dans lequel les ovules mûrissent. Une femme possède 2 ovaires. Les ovaires sont reliés aux trompes de Fallope, qui conduisent à l’utérus.

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

Besoin d’aide ? Trouvez un professionnel de santé.

Aide