Caisse d’assurance maladie

Institution qui paie ou rembourse une grande partie des frais des médecins, des hôpitaux et des médicaments. La caisse d’assurance-maladie ne paie que si vous êtes membre.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Terme usuel: Ziekenfonds
Neutre: Mutualiteit, ziekenkas