کلامیدیا

عفونت رایجی که عامل ایجاد آن باکتری است. کلامیدیا یک عفونت انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسی((STI ،و بسیار مسری است.ابتلا به این باکتری معمولاً علامتی ندارد. برای محافظت در برابر کلامیدیا در آمیزش جنسی از کاندوم استفاده کنید. کلامیدیا را می توان با آنتی بیوتیکها درمان کرد.

Chlamydia

Veelvoorkomende infectie veroorzaakt door een bacterie. Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en is zeer besmettelijk. Chlamydia geeft vaak geen symptomen. Een condoom tijdens de seks beschermt tegen chlamydia. Chlamydia kan genezen met antibiotica.