چه زمانی برای اولین سکس مناسب است

زمانی خوب و بد برای اولین سکس وجود ندارد. شما حق دارید که تصمیم بگیرید چه زمانی بهترین وقت برای اولین سکس شماست.

این طبیعی ست که هنگام اولین سکس کمی عصبی باشید و احساسی راحت نداشته باشید. همه این طور حس میکنند. اگر این احساسات در شما خیلی قوی است، احتمالا آماده برقراری روابط جنسی نیستید. شاید بهتر باشد کمی بیشتر صبر کنید .

انتخاب کنید

بسیار مهم است که شما برای داشتن سکس رضایت بدهید. بر اساس قانون، حداقل سنی مشخص شده است که از آن به بعد افراد می توانند رضایت خود را از برقراری روابط جنسی اعلام کنند

شما همچنین می توانید زمان اولین سکس را خودتان انتخاب کنید. مثلاً: قبل یا بعد از ازدواج. به دقت بررسی کنید که چه می خواهید . با خود روراست باشید و خواست خود را بنا به دلایلی درست انتخاب کنید. تصمیم باشماست.
اجازه ندهید دیگران شما را وادار به انجام کاری کنند. تنها زمانی می توانید از سکس لذت ببریدکه هر دو برای آن آماده باشید. شریک شما باید به انتخاب تان احترام بگذارد. درباره آنچه می خواهید و احساساتان،با شریک خود صحبت کنید.

نه فقط اولین بار بلکه هر بار باید با برقراری رابطه جنسی موافق، و از تصمیم خود مطمئن باشید .

زوجی در حال گفتگو

Wanneer de eerste keer seks hebben

Er bestaat geen goed of slecht moment voor de eerste keer. U heeft het recht om zelf te beslissen wanneer u voor de eerste keer seks heeft.

Het is normaal dat u een beetje zenuwachtig en onzeker bent voor de eerste keer. Dat overkomt iedereen. Als die gevoelens te sterk zijn, bent u er misschien nog niet klaar voor. Misschien moet u nog even wachten. 

U kiest

Het is belangrijk dat u toestemming geeft voor seks. Volgens de wet is er een minimumleeftijd om toestemming te kunnen geven.

U kiest zelf wanneer u voor de eerste keer seks heeft. Bijvoorbeeld: voor of na het huwelijk. Overdenk goed wat u zelf wil. De beslissing is aan u. 
Laat u door niemand onder druk zetten. Jullie kunnen maar van seks genieten als jullie er allebei klaar voor zijn. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over uw wensen en gevoelens.

Niet alleen de eerste keer, maar elke keer dat u seks heeft zou u toestemming moeten geven en u er klaar voor voelen.

Koppel aan het praten

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Planning Marolles
خدمات پزشکی و روانپزشکی، اطلاعاتی درباره جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی و مرکز سقط جنین
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
مراقبت پزشکی ناشناس و اطلاعاتی در خصوص جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی
+31 26 4422593, +31 26 4436457