پستان ها

پستان ها دو اندام برجسته در جلوی بدن زن هستند.

هر پستان متشکل از :

چربی، غده های شیری و مجاری داخل پستان؛

 • غده های شیری: غده هایی کوچک برای تولید شیر مادر هستند؛
 • مجاری: لوله هایی کوچک برای انتقال شیر به نوک پستان ها هستند؛

نوک پستان و هاله دور آن؛

 • نوک پستان: بافت دکمه مانند کوچکی ست در وسط پستان؛
 • هاله: حلقه تیره دور نوک پستان.
خانمی ایستاده. تأکید روی پستان هاست.
خانمی ایستاده. تأکید روی پستان هاست.
قسمت های داخلی پستان: 1. غده های شیری 2. مجاری شیر.
قسمت های داخلی پستان: 1. غده های شیری 2. مجاری شیر.
قسمت های خارجی پستان: 3. نوک پستان، 4. هاله
قسمت های خارجی پستان: 3. نوک پستان، 4. هاله

عملکرد پستان ها

پستان ها دو عملکرد دارند:

 1. زنان می توانند با پستان هایشان به نوزادانشان شیر بدهند.
 2. نوک پستان ها بسیار حساس اند. لمس کردن یا نوازش نوک پستان می تواند به لذت جنسی زن منجر شود. وقتی زنی تحریک می شود، نوک پستان هایش سفت می شوند. نوک پستان ها به دلایلی دیگر نیز سفت می شوند، مثلاً وقتی هوا سرد باشد.

اشکال ظاهری پستان ها

شکل پستان زن ها با هم دیگر متفاوت است. پستان ها ممکن است بزرگ یا کوچک، گرد یا کمی بیضی شکل باشند. شکل ظاهری آن ها بر عملکرد شان تأثیری ندارد.

اشکال متفاوت پستان ها: کوچک و نوک تیز
اشکال متفاوت پستان ها: کوچک و نوک تیز
اشکال متفاوت پستان ها: پستان های بزرگ
اشکال متفاوت پستان ها: پستان های بزرگ
اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گلابی شکل (کمی بیضی)
اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گلابی شکل (کمی بیضی)
اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گرد
اشکال متفاوت پستان ها: متوسط گرد

پستان ها در دوران بارداری

در دوران بارداری، پستان ها برای شیردهی آماده می شوند. آنها:

 • بزرگ تر می شوند؛
 • حساس تر، و برخی اوقات دردناک می شوند؛
 • ممکن است که قبل از شروع دوران شیردهی، کمی از آنها شیر ترشح شود.

Borsten

De borsten zijn de 2 zwellingen aan de voorkant van het vrouwenlichaam. 

Elke borst bestaat uit:

Vet, borstklieren en kanaaltjes binnenin de borst:

 • borstklieren: kleine orgaantjes die moedermelk produceren;  
 • kanaaltjes: kleine buisjes die de melk naar de tepel transporteren;

De tepel en het tepelhof aan de buitenkant van de borst:

 • tepel: klein knopje in het midden van de borst;
 • tepelhof: donkere cirkel rond de tepel.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de borsten.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten binnenin zijn: 1. borstklieren, 2. kanaaltjes.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.
De delen van de borsten vanbuiten zijn: 3. tepel, 4. tepelhof.

Functies van de borsten

De borsten hebben 2 functies:

 1. Een vrouw kan haar baby borstvoeding geven met moedermelk. 
 2. De tepels zijn erg gevoelig. De tepels aanraken of strelen kan een vrouw seksueel plezier geven. Als een vrouw opgewonden is, worden haar tepels hard. De tepels kunnen ook voor andere redenen hard worden. Bijvoorbeeld wanneer de vrouw het koud heeft. 

Soorten borsten

De borsten van elke vrouw zijn anders. Borsten kunnen klein of groot zijn, rond of een beetje ovaal. Hoe ze eruitzien is niet belangrijk voor de manier waarop ze werken. 

Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: kleine en puntige borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: grote borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, peervormige (beetje ovale) borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten
Verschillende borsten: middelgrote, ronde borsten

Borsten tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap bereiden de borsten zich voor op het produceren van moedermelk. Zij: 

 • worden groter;
 • worden gevoeliger en soms pijnlijk; 
 • kunnen al een beetje moedermelk verliezen. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.