هپاتیت C

عفونتی کبدی، با عامل ویروسی است. هپاتیت C از طریق تماس مستقیم با خون آلوده منتقل می شود. برای مثال: استفاده از تیغ یا مسواک مشترک، مواد تزریق یا از طریق سکس محافظت نشده اگر شریک ها زخمی شده باشند، انتقال می پذیرد. این بیماری یک عفونتِ انتقال پذیر از طریقِ آمیزش جنسی (STI) است. هپاتیت C با مصرف دارو درمان می شود. درمان 12 هفته طول می کشد و اغلب موفقیت آمیز است.

اصطلاح استاندارد: هپاتیت C
معمولی: Leverontsteking

Hepatitis C

Infectie van de lever veroorzaakt door een virus. Hepatitis C wordt overgedragen door bloed-bloedcontact, bijvoorbeeld door het delen van een scheermesje, tandenborstel, materiaal voor injecties, of onbeschermde seks als de partners wondjes hebben. Het is een seksueel onverdraagbare aandoening (soa). Hepatitis C kan genezen met medicijnen. De behandeling duurt 12 weken en is vaak succesvol.

اصطلاح استاندارد: Hepatitis C
معمولی: Leverontsteking