مجرد

فرد مجرد شخصی است که با کسی رابطه ثابت ندارد. برخی افراد به انتخاب خودشان مجرد هستند و برخی دیگر مجرد ند ، اما مایل به داشتن یک رابطه ثابت هستند. بیشتر افراد در دورانی از زندگی خود مجرد هستند.

اگر مجرد هستید، همچنان می توانید سکس داشته باشید. مثلاً: خودارضایی، رابطه جنسی بدون تعهد، سکس با فردی که می شناسید، اما با او رابطه پایا ندارید.

زنی مجرد در حال غذا خوردن در خانه

Vrijgezel

Een vrijgezel is iemand die geen vaste relatie heeft. Sommige mensen kiezen ervoor om vrijgezel te zijn, andere  zijn vrijgezel maar zouden graag een vaste relatie hebben. Heel wat mensen zijn vrijgezel gedurende een bepaalde periode in hun leven.

Als u vrijgezel bent, kunt u nog steeds een seksleven hebben. Bijvoorbeeld: masturbatie, vrijblijvende seks, seks met iemand die u kent maar met wie u geen vaste relatie heeft.

Een single vrouw (vrijgezel) eet thuis een maaltijd.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: