عفونت‌های واژنی

یک عفونت واژنی عفونتی ست مرتبط با واژن همراه با علائمی مشابه با یک STI ، اما یک STI نیست. اغلب از طریق سکس دچار این عفونت نمی شوید.

این عفونت توسط یک قارچ (کاندیدا) یا با باکتری (واژینوز باکتریایی) ایجاد می شود.

شما می توانید از اکثر عفونت های واژنی در صورتی که از واژن خود به خوبی مراقبت کنید، جلوگیری نمایید.
مصرفآنتی بیوتیکها و استرس نیز ممکن استاز عوامل عفونت های واژنی باشند. فقط در مواقع لازم از آنتی بیوتیک استفاده کنید.

اگر یکی یا چندین مورد زیر را دارید، ممکن است که به عفونت واژنی مبتلا باشید:

اگر فکر می کنید که ممکن است به عفونت واژنی مبتلا باشید، با یک دکتر صحبت کنید. یک عفونت واژنی را می توان به آسانی درمان کرد. دکتر یک نسخه برای یک دارو یا کرم به شما می دهد.

از یک دکتر بپرسید که آیا آزمایش و درمان شدن برای شریک شما نیز لازم است یا نه .

خانمی در حال صحبت با پزشک

Vaginale infecties

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet via seks.

De infectie wordt veroorzaakt door een schimmel (candida) of door bacteriën (bacteriële vaginose).

De meeste vaginale infecties kunnen worden voorkomen door goede hygiëne van de vaginaAntibiotica en stress kunnen ook vaginale infecties veroorzaken. Neem alleen antibiotica wanneer het noodzakelijk is.

U zou een vaginale infectie kunnen hebben als u een of meer van de volgende symptomen heeft:

Als u denkt dat u een vaginale infectie heeft, praat erover met een dokter. Een vaginale infectie kan gemakkelijk worden behandeld. De dokter bezorgt u een voorschrift voor een medicijn of een crème.

Vraag aan de dokter of uw partner ook moet worden getest en behandeld.

Vrouw praat met een dokter.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: