روان کننده

روان کننده

مایع یا ژلی لغزنده که روی آلت تناسلی مرد، واژن یا مقعد استفاده می شود. روان کننده باعث دخول آسان تر به واژن یا مقعد می شود.

Glijmiddel

Glibberige gel of vloeistof om op de penis, vagina of aars te gebruiken. Een glijmiddel maakt penetratie van de vagina of aars makkelijker.