جزئیات رگ خونی و HIV در حال حمله به گلبول های سفید. گلبول های سفید از بدن در برابر ابتلا به عفونت ها محافظت می کنند.

HIV

ویروسی (مخفف:ویروس نقص ایمنی در انسان) که برعملکردِ طبیعیِ سیستم ایمنی تأثیر می گذارد. اگر فردی که به HIV مبتلاست دارو مصرف نکند، اینعفونت بدتر می شود و ممکن است که به AIDS منجر شود. HIV درمان نمی شود، اما آن را با دارو می توان کنترل کرد. HIV یک (STI) عفونت انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسی است. کاندوم از شما در برابر ابتلا به HIV محافظت می کند.

Hiv

Virus (human immunodeficiency virus) dat het natuurlijk afweersysteem aantast. Als iemand met hiv geen medicijnen neemt, wordt de infectie erger en kan hij aids krijgen. Hiv is niet te genezen maar hiv-medicijnen kunnen het hiv-virus onder controle houden. Hiv is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Een condoom beschermt tegen besmetting met hiv.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی