آلت تناسلی مرد با نشانه ای که کلاهک را نشان می دهد

کلاهک

نوکِ گرد آلت تناسلی مردانه را گویند. کلاهک، حساس ترین قسمت آلت تناسلی مرد است. پوست ختنه گاه روی کلاهک را می پوشاند. مردی که ختنه می شود، دیگر پوست ختنه گاه ندارد.

Eikel

Ronde top van de penis. De eikel is het meest gevoelige deel van de penis. Rond de eikel zit de voorhuid. Een man die besneden is, heeft geen voorhuid meer.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی