اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که پروستات را نشان می دهد

پروستات

اندامی ست که در اطراف پیشاب راه مرد قرار دارد. وقتی مردی به ارگاسم می رسد، پروستات منقبض می شود و منی را با فشار خارج می کند. این مرحله انزال نامیده می شود.

Prostaat

Orgaan rond de urinebuis van de man. Bij een orgasme trekt de prostaat samen en duwt het sperma naar buiten. Dit proces heet zaadlozing.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی