اندام های تناسلی داخلی زنان با نشانه ای که واژن را نشان می دهد

واژن

قسمتی از اندام تناسلی زن است. واژن ، رحم را به خارج از بدن متصل می کند. هنگام آمیزش جنسی، آلت مرد وارد واژن می شود. کودک هم از واژن به دنیا می آید.

Vagina

Deel van de inwendige geslachtsdelen van de vrouw. De vagina verbindt de baarmoeder met de buitenkant van het lichaam. Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina. Baby's worden via de vagina geboren.

اصطلاح استاندارد: Vagina
مبتذل : Kut, poes, pruim, snee, spleet, foef, grot, muis

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی