نمایش نواحی حساس در بدن زنان

نواحی حساس

نقاط حساس جنسی در بدن را گویند. تحریک این نقاط باعث برانگیختگی جنسی می شود.به علاوه یاندام های تناسلی و نواحی اطراف آن ها، اندامهایی دیگر مانند گوش ها، نوک پستانها ، کف پاها، دست ها، دهان و غیره نیز حساس هستند. مناطق شهوانی در افراد مختلف، متفاوت اند.

Erogene zones

Seksueel gevoelige plekjes op het lichaam. Als deze plekjes worden gestimuleerd, kunt u seksueel opgewonden geraken. Niet alleen de geslachtsdelen en de zone errond zijn gevoelig, maar ook bijvoorbeeld oren, tepels, voetzolen, handen, mond. Bij iedereen zijn de erogene zones verschillend.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی