آلت تناسلی مرد در حالت نعوظ

نعوظ

آلت تناسلی مردانه در حالت سفت و سخت. مرد با برانگیختگی جنسی یا خود به خود (مثلاً در حال احتلام) نعوظ می شود.

Erectie

Een stijve penis. Een man krijgt een erectie wanneer hij seksueel opgewonden is of spontaan (bijvoorbeeld bij een natte droom).

اصطلاح استاندارد: Erectie
معمولی: Stijve penis, stijve
مبتذل : Paal

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی