آلت تناسلی مردانه  با موهای زائد

موی زهار

موهای روی و اطراف اندام های جنسی. طول، رنگ، مقدار و ضخامت موها در افراد مختلف، متفاوت است.

Schaamhaar

Haar op en rond de geslachtsdelen. De lengte, kleur, hoeveelheid en dikte van het schaamhaar verschilt bij elke persoon.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی