آلت تناسلی مرد در حالت نعوظ با خروج منی

منی

مایعی سفید رنگ و غلیظ که هنگام انزال از آلت تناسلی مرد خارج می شود. این مایع حاوی سلول های اسپرم است.

Sperma

Dik wit vocht dat uit de penis spuit als een man een zaadlozing heeft. In het vocht zitten zaadcellen.

اصطلاح استاندارد: Sperma
معمولی: Zaad

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی