مشکلات جنسی

مشکلات در زندگی جنسی، مانند: اختلال نعوظ، بیتمایل به سکسبودن ، درد هنگام سکس. مشکلات سکسی می توانند ریشه پزشکی، ذهنی یا رابطه ای داشته باشند. برخی اوقات بیش از یک دلیل برای مشکلات جنسی وجود دارد.

Seksuele problemen

Problemen in uw seksleven, bijvoorbeeld: erectiestoornissen, geen seksueel verlangen hebben, pijn bij seks hebben. Seksuele problemen kunnen medisch, psychisch of relationeel zijn. Soms heeft het probleem meerdere oorzaken.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی