اندام های تناسلی زن و روده ها با نشانه ای که ماهیچه های کف لگن را نشان می دهد.

ماهیچه های کف لگن

ماهیچه هایی در انتهای شکم هستند. ماهیچه های کف لگن، مثانه و روده را در سمت راست ،و نیز در زنان، رحم را نگه می دارند. این ماهیچه ها از ادرار، و مدفوع کردن غیر ارادی جلوگیری می کنند. ماهیچه های کف لگن نیز برای لذت بخشی جنسی مهم اند.

Bekkenbodemspieren

Spieren op de bodem van de buik. De bekkenbodemspieren houden de blaas en darmen op hun plaats, en bij vrouwen ook de baarmoeder. Ze voorkomen dat urine en stoelgang ongewild het lichaam verlaten. De bekkenbodemspieren zijn ook belangrijk voor seksueel plezier.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی