مردی در حال لیسیدن فرج یک زن

فرج لیسی

نوعی سکس دهانیست. هنگام فرج لیسی، دیگری کلیتوریس، واژن و لب های واژن یک زن را با زبان و دهان تحریک می کند.

Beffen

Een vorm van orale seks. Bij beffen stimuleert iemand de clitoris, vagina en schaamlippen van een vrouw met de tong en de mond.

اصطلاح استاندارد: Beffen
معمولی: Likken
رسمی: Cunnilingus

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی