دو مرد به پهلو درازکشیده اند، یکی از آن ها  پشت به دیگری قرار دارد .

سکس مقعدی

تماسی جنسی است با دخول مقعدی.

Anale seks

Seksueel contact met penetratie van de aars.

اصطلاح استاندارد: Anale seks
معمولی: Anale sex

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی