زنی در حال ساک ردن برای یک مرد

سکس دهانی

تحریک اندام های جنسی فردی دیگر است با زبان یا دهان. سکس دهانی برای مرد ساک زدن نامیده می شود. سکس دهانی برای زن فرج لیسی نامیده می شود.

Orale seks

Iemands geslachtsdelen stimuleren met de mond en de tong. Orale seks bij een man heet pijpen. Orale seks bij een vrouw heet beffen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی