سکس

تمام کارهایی که می تواند باعث تحریک جنسی شما شود. سکس چیزی بیش از آمیزش جنسی است. سکس همچنین شامل بوسیدن، نوازش و سکس دهانی و چیزهایی دیگر می‌شود. شما همچنین می توانید با خود نیز سکس داشته باشید (که خودارضایی نامیده می شود).

Seks

Alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Seks is bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook seks hebben met uzelf. Dat heet masturbatie.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی