دکتر در حال انجام عمل سزارین

سزارین

یک عمل جراحی است که وقتی زنی باردار نتواند به صورت طبیعی زایمان کند ، روی وی انجام می شود.در این جراحی دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند.

Keizersnede

Operatie die wordt uitgevoerd wanneer zwangere vrouwen niet natuurlijk kunnen bevallen. De dokter maakt dan een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی