مرد و زنی در آغوش یکدیگر

در آغوش گرفتن

بغل کردن شخصی. در آغوش گرفتن نشانه دوستی یا عشق است.

Knuffelen

Iemand vastpakken en vasthouden. Knuffelen is een teken van vriendschap of liefde.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی