مردی در حال استمنا

خودارضایی

تحریک کردن بدن خود (معمولاً اندام های تناسلی).خود ارضایی می تواند به ارگاسم ختم شود.

Masturbatie

Zichzelf opwinden door het eigen lichaam (meestal de geslachtsdelen) te stimuleren. Masturberen kan leiden tot een orgasme.

اصطلاح استاندارد: Masturbatie
معمولی: Zelfbevrediging

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی