دکتر در حال نمونه برداری از دهان

تست STI

معاینه ای برای بررسی وجود عفونت های انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسی (STI) در فرد. دکتر سؤالاتی از بیمار می پرسد و سپس اندام های جنسی، دهان و برخی اوقات مقعد را معاینه می کند. دکتر از محل عفونت نمونه برداری می کند، آزمایش خون یا آزمایش ادرار می گیرد. و همه این نمونه ها را برای بررسی بیشتر به یک آزمایشگاه می فرستد.

Soa-test

Onderzoek om te kijken of iemand seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) heeft. De dokter stelt vragen en bekijkt de geslachtsdelen, mond en soms de aars. De dokter neemt een staal (wisser) van de plaatsen die mogelijk besmet zijn, prikt bloed of vraagt om in een potje te plassen. De dokter stuurt alle stalen naar een labo voor verder onderzoek.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی