تست HIV

برای اطمینان از ابتلا به HIV تست بدهید. بدون تست نمی توانید از ابتلا به HIV مطمئن شوید. تست های مختلفی وجود دارند.با این تست ها میزان آنتی بادی ها و/یا ویروس ها را اندازه می گیرند. نتیجه تست هنگامی موثق است که حدود 6 هفته از قرار گرفتن شما در معرضخطر عفونتگذشته باشد.

Hiv-test

Test die nagaat of u hiv heeft. Zonder test kunt u niet zeker weten of u hiv heeft of niet. Er zijn verschillende testen. De testen meten de aanwezigheid van antistoffen en/of deeltjes van het virus. De test geeft een betrouwbaar resultaat ongeveer 6 weken nadat u een risico op infectie hebt opgelopen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی