ابزار تست بارداری

تست بارداری

تستی ست برای تشخیص بارداری زن. یکی از ا نواع تست بارداری به شکل نوار کوچکی ست که آن را در نمونه ای از ادار قرار می دهید. سپس از روی تست می توانید تشخیص دهید که باردار هستید یا خیر. می توانید تست بارداری را از هر داروخانه یا سوپرمارکتی خریداری کنید. دکتر یا متخصص زنان نیز می تواند با آزمایش خون تست بارداری را انجام دهد.

Zwangerschapstest

Test om te controleren of een vrouw zwanger is. Een zwangerschapstest is een staafje dat u in een staal urine steekt. U kunt dan op de test zien of u zwanger bent of niet. U kunt een zwangerschapstest kopen in de drogisterij, apotheek of supermarkt. De dokter of gynaecoloog kan ook een zwangerschapstest doen door bloed af te nemen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی