افشا

زمانی که فرد مبتلا به HIV دیگران را از بیماری خود مطلع می کند. هیچ کس مجبور نیست که این اطلاعات را با دیگران در میان بگذارد. دکتر اجازه ندارد به کسی بگوید که فردی مبتلا به HIV است.

Vertellen over hiv

Iemand met hiv vertelt aan een andere persoon dat hij of zij hiv heeft. Niemand is verplicht dit aan iemand anders te vertellen. Een dokter mag aan niemand vertellen dat iemand hiv heeft.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی