اسهال

مدفوع آبکی و رقیق است. در صورت ابتلا به اسهال مجبور می شوید که بیش از دفعات معمول به دستشویی بروید.

Diarree

Dunne, waterige stoelgang. Als u diarree heeft, moet u vaker naar het toilet gaan dan normaal.

اصطلاح استاندارد: Diarree
معمولی: Buikloop
مبتذل : Kakkerij, schijterij

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی