ارگاسم

اوج تحریک جنسی. این یک احساس بسیار خوشایند است. همه ماهیچه های شما منقبض می شوند. برای یک مرد، ارگاسم معمولاً انزال را به دنبال دارد. پس از ارگاسم، بدن به آرامش می رسد.

Orgasme

Toppunt van seksuele opwinding. Het is een heel intens en aangenaam gevoel. Alle spieren trekken samen. Bij de man volgt na het orgasme meestal een zaadlozing. Na het orgasme ontspant het lichaam.

اصطلاح استاندارد: Orgasme
معمولی: Klaarkomen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی