احتلام

انزال حین خواب. این انزال معمولاً نه در نتیجه دیدن رویاهای سکسی رخ می دهد ، نه در نتیجه آمیزش جنسی یا خودارضایی حاصل می شود.

Natte droom

Zaadlozing tijdens de slaap. Deze zaadlozing is meestal niet het gevolg van seksuele dromen, geslachtsgemeenschap of masturbatie.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی