آمیزش جنسی با دخول واژنی.

آمیزش جنسی

عملی جنسی است که در آن آلت تناسلی مرد به واژن یا مقعد دخول می کند(وارد می شود).

Geslachtsgemeenschap

Seksuele daad waarbij de penis in de vagina of aars gaat (penetratie).

اصطلاح استاندارد: Geslachtsgemeenschap
رسمی: Voortplanting, geslachtsdaad

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی