درمان HIV

کنترل HIV

HIV درمانِ قطعی ندارد ، اما آن را می توان کنترل کرد. اگر به HIV مبتلا هستید، در صورتیکه درمان با داروهای مناسب را به سرعت شروع کنید، می توانید یک زندگی عادی داشته باشید . ممکن است که بهAIDSمبتلا نشوید.حتی طول عمر شما نیز به اندازه اشخاص غیر مبتلا خواهد بود.

می توانید داروهایی مختلف را برای کنترل این ویروس مصرف کنید. این معمولاً ترکیبی از چندین قرص است. دکترپس از مشورت با شما تصمیم می گیرد که کدام دارو برای شما بهتر است .

داروهای HIV ممکن است که عوارض جانبی داشته باشند. در این باره با دکتر مشورت کنید. این عوارض معمولاً درمان پذیرند. میزان مصرف دارو را تغییر ندهید و آن را قطع نکنید.

مردی در حال مصرف داروی HIV

مصرف داروها مطابق با نسخه تجویز شده

داروها فقط زمانی مؤثرند که آنها را دقیقاً همانطور که پزشک گفته مصرف کنید.

 • همیشه داروها را بر اساس مقدار تجویز شده، مصرف کنید؛
 • هر روز داروها را مصرف کنید؛
 • روزانه داروها را رأس ساعت مشخص همیشگی مصرف کنید؛
 • همیشه داروها را ،بسته به نوعشان، و طبق روش صحیحِ تجویز شده، مصرف کنید. برای مثال: همراه با غذا یا بدون آن .
 • هرگز بدون مشورت با پزشک، داروهایتان را قطع نکنید. قطع موقتِ درمان اثربخشیِ داروها را کاهش می دهد.
پزشکی در حال نشان دادن نسخه به بیمارش.

از بین رفتن ریسک ابتلا

اگر داروهایتان را هر روز درست مصرف کنید، میزان HIV در خون شما (بار ویروسی) کاهش خواهد یافت. پس از چند ماه دیگر ردی از آن باقی نمی ماند، اما ویروس همچنان در بدن شما وجود خواهد داشت. بعد از آن دیگر خطر مبتلا کردن شخصی دیگر وجود نخواهد داشت.

HIV در یک رابطه پایا

در شرایطی خاص می توانید بدون کاندوم با شریک ثابت و همیشگی خود (رابطه پایدار) که به HIV مبتلا نیست، آمیزش جنسی داشته باشید:

 • اگر هر روز داروهایِ HIV تان را درست مصرف کنید، و
 • اگر حداقل به مدت 6 ماه مقدار HIV در خون شما (بار ویروسی) دیگر مشاهده نشده باشد.
 • اگر بار ویروسی شما در کمتر از 6 ماه پیش بررسی شده باشد؛
 • اگر دیگر STI ندارید و غشای مخاطی دهان، مقعد، آلت تناسلی مردانه یا واژن شما آسیب ندیده باشد.

اگر می خواهید بدون کاندوم آمیزش جنسی داشته باشید، با دکتر و شریکتان صحبت کنید.

زوجی در حال گفتگو

گفتگو با پزشک

شما می توانید آزادانه با پزشک صحبت کنید. دکتر حق ندارد هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار دهد. او به موجب قانون، موظف است که به حریم خصوصی شما احترام بگذارد.

خانمی در حال گفتگو با پزشک.

Behandeling van hiv

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De dokter beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een dokter. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder een dokter te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een voorschrift.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op besmetting van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
AZ Sint-Jan
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
آزمایش رایگان و ناشناس HIV و STI
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 555 31 11
Helpcenter ITG
کمک در موارد بهداشت جنسی و HIV آزمایش STI و HIV ناشناس و رایگان.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
انستیتو Tropical Medicine - ARC (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش STI و HIV و کمک پزشکی، روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
011 30 94 85
UCL Namur
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerp University Hospital)‎ - آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
‏‎Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
‎‎Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
‎Universitair Ziekenhuis Leuven (Leuven University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
‎Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی در خصوص HIV
089 32 55 32