دارو

وسیله ای برای درمان عفونت یا یک بیماری. مثلاً آنتی بیوتیک یک دارو است.

Medicijn

Middel om een infectie of ziekte te genezen. Bijvoorbeeld: antibiotica.

اصطلاح استاندارد: Medicijn
معمولی: Geneesmiddel, medicament