تمایل نداشتن به بچه دار شدن

برخی افراد بچه می خواهند و برخی دیگر دوست ندارند که بچه دار شوند.

اینکه شما نخواهید بچه داشته باشید، مسئله ای ندارد. هیچ کس نمی تواند شما را به بچه دار شدن مجبور کند. شما حق انتخاب دارید.
شاید بخواهید بچه داشته باشید، اما هنوز برای بچه دار شدن آمادگی لازم را نداشته باشید. می توانید زمان بچه دار شدن تان را انتخاب کنید.

اگر (هنوز) تمایلی به بچه دار شدن ندارید، از روش های جلوگیری هنگام آمیزش جنسی استفاده کنید. در این باره با شریکتان صحبت کنید .

Geen kinderwens

Sommige mensen willen kinderen, anderen niet. Praat er met uw partner over

Het is oké als u geen kinderen wilt. Niemand kan u dwingen om kinderen te krijgen. U heeft het recht om te kiezen. Misschien wilt u kinderen, maar bent u er nu nog niet klaar voor. U kunt kiezen wanneer u kinderen wil krijgen.

Als u (nog) geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie bij geslachtsgemeenschap

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: