تریکوموناس

عفونتی انتقال پذیر از طریق آمیزش جنسیست که توسط انگل (یک جانور بسیار کوچک) ایجاد می شود. تریکوموناس اغلب باعث احساس درد هنگام ادرارکردن می شود. کاندوم از بدن دربرابر ابتلا به تریکوموناس محافظت می کند. تریکوموناس با استفاده از آنتی بیوتیک ها درمان می شود.

Trichomonas

Seksueel overdraagbare aandoening (soa) veroorzaakt door een parasiet. Trichomonas geeft vaak pijn bij het plassen. Een condoom beschermt tegen trichomonas. Trichomonas geneest met antibiotica.