بارداری و تنظیم خانواده

جلوگیری

هر زن یا دختری حق دارد از روش هایجلوگیری استفاده کند. دختران زیر 18 سال لازم نیست به والدین شان اطلاع بدهند که از قرص ضد بارداری یا روش های دیگر جلوگیری استفاده می کنند .

پزشک که روش جلوگیری را توصیه می کند به موجب قانون باید به حریم خصوصی بیمار احترام بگذارد. او اجازه ندارد اطلاعات مربوط به روش جلوگیری بیمار را در اختیار دیگری بگذارد، حتی اگر بیمار زیر 18 سال داشته باشد.

از طریق روند مراقبت های پزشکی فوری، پزشک می تواند ابزارهای جلوگیری مانند قرص ضدبارداری یا IUD را به زنانی که وضعیت اقامت قانونی آنها نا مشخص است، تجویز کند.

قرص ضدبارداری

بارداری و زایمان

هر زن بارداری حق دارد قبل، هنگام و بعد از زایمان، مراقبت حرفه ای دریافت کند. برخی از این خدمات رایگان هستند.

زنانی که وضعیت اقامت قانونی آن ها نامعلوم است از طریق روند مراقبت های پزشکی فوری به این مراقبت ها دسترسی پیدا خواهند کرد.

باردار شدن به تنهایی، کسی را واجد شرایط اقامت نمی کند. با این وجود، ممکن است بتوان از این راه، زمان "برگشت خوردن" را به تعویق انداخت;. معمولاً، یک مادر باردار حق دارد از 2 ماه قبل تا 2 ماه بعد از زایمان در کشور بماند. در اکثر مواقع، خدمات مهاجرتی بعد از هفته 24 بارداری، زن باردار را اخراج نمی کنند و بعد از هفته 36 هرگز چنین کاری نمی کنند ( تقریباَ 2 هفته قبل از تاریخ زایمان است).

پزشکی در حال انجام سونوگرافی برای یک خانم باردار.

نوزاد همیشه وضعیت اقامت یکی از والدین خود را که بهتر است، دریافت می کند. اگر پدر بلژیکی باشد کودک مقیم بلژیک خواهد بود. البته به شرط این که پدر فرزند را به رسمیت شناخته باشد.

مادری که فرزند بلژیکی را به دنیا می آورد خود به خود تابعیت این قانون را نمی گیرد. او می تواند بنا بر وضعیتش و برای زندگی در کنار خانواده اش درخواستی مبنی بر اعمال این قانون ارائه دهد. اگر این وضعیت برای پدر باشد، در صورتیکه فرزند را به رسمیت بشناسد، می تواند برای تعیین وضعیت اقامت خود از همین راه اقدام کند.

Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34
Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02
Fara
یک گوش شنوا و اطلاعاتی برای زنانی که با مشکل بارداری ناخواسته مواجه هستند یا سقط جنین قانونی یا غیرقانونی داشتند
016 38 69 50 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Parel
پاسخگویی به سئوالات مربوط به بارداری و کمک به پدران و مادران جوان .
0484 44 01 60
OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه عمومی)
این خدمات پشتیبانی اجتماعی ارائه می کنند و مسئول پروسه «خدمات پزشکی اضطراری» هستند که به افراد امکان می دهد صرفنظر از وضعیت اقامتشان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. پیدا کردن یک OCMW در اطراف:
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03