اشکال متفاوت بدن زنان

بدن زنان فرم های گوناگون دارد. قانون خاصی در این باره وجود ندارد. بدن ها از این نظر ها با هم متفاوتند:

فرم های متفاوت بدن زنان: بدن هر زنی با دیگری متفاوت است.

برخی زنان موی زهار و موی بدنشان را می تراشند، برخی دیگر این کار را نمی کنند . این امریاختیاری ست.

شکل ظاهری بدن بر عملکردهای آن تأثیری نمی گذارد.

Verschillende vrouwenlichamen

Het lichaam van elke vrouw is anders. Er zijn geen regels over hoe een vrouwenlichaam eruit moet zien. Het kan verschillen in, bijvoorbeeld: 

  • huidskleur;
  • algemene vorm;
  • borsten;
  • gewicht;
  • lengte;
  • vulva;
  • hoeveelheid en kleur van schaamhaar en lichaamsbeharing. 
Verschillende vrouwenlichamen: het lichaam van elke vrouw is anders.

Sommige vrouwen scheren hun schaamhaar en lichaamsbeharing, andere niet. Dit is een keuze. 

Hoe het lichaam eruitziet heeft geen invloed op de manier waarop het werkt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.