آنتی بیوتیک

دارویی برای مبارزه با باکتری های موجود در بدن است. آنتی بیوتیک ممکن است قرص، پودر یا مایعی باشد که از طریق دهان به بدن راه پیدا می کند یا مایعی باشد که در رگ یا ماهیچه ی بازو ی شما تزریق می شود یا پمادی باشد که روی پوست خود می مالید.

Antibiotica

Medicijn om bacteriën in het lichaam te bestrijden. Antibiotica bestaat in verschillende vormen: pillen, poeder of een vloeistof om in te slikken, een injectie in een ader of spier, of een zalf voor de huid.