Virus

Partícula muy pequeña que puede invadir el cuerpo. Se multiplica fácilmente en las células del cuerpo. Un virus puede provocar infecciones y enfermedades.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.