Sexo

El hecho biológico de ser una mujer (niña) o un hombre (niño). En ocasiones, una persona tiene un sexo biológico (nace hombre o mujer) pero tiene la identidad de género del sexo opuesto (un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Término estándar: Geslacht
Neutral: Sekse

¿Necesita ayuda? Encontrar a un profesional sanitario.

Ayuda