Derechos sexuales

Derechos de cada ser humano a experimentar y vivir su sexualidad. Por ejemplo: el derecho a elegir un compañero/a, el derecho a decidir si tener sexo o no, el derecho a recibir información sobre la sexualidad.

Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

¿Necesita ayuda? Encontrar a un profesional sanitario.

Ayuda