Living without HIV treatment

Symptoms of untreated HIV

If a HIV-positive person does not get treated for HIV, he or she may have the following symptoms:

  • First weeks: he/she may get symptoms resembling the flu, a rash or swollen lymph nodes.
  • Then follows a period without symptoms.
  • After some time (this can be 2 years or more) he/she may get new complaints and/or various new symptoms.
  • HIV attacks the immune system. Without treatment, someone with HIV will get AIDS after several years. The body’s immune system is so weak that the body will be prone to many other infections. These infections may lead to death.
Without treatment, the immune system of a person with HIV is so weak he/she will be prone to many other infections and get ill.

Living with HIV when treated

The sooner a person with HIV is treated, the less serious are the consequences of HIV on his/her health. He/she can lead a normal life and live just as long as someone who does not have HIV.

If someone with HIV is treated, there is almost no risk of infecting other people through unprotected sex.

A person with HIV can lead a normal life.

HIV test

Get yourself tested if you think you may have HIV. Ask a doctor for help.

Man talking with a health professional.

Leven zonder hiv-behandeling

Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand besmet raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op besmetting van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag een dokter om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

More information or help needed?

AZ Sint-Jan
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Saint-Pierre
Anonymous and free HIV and STI testing
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Help with HIV and sexual health issues. Free and anonymous STI and HIV testing.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine - ARC (AIDS Reference Centre) - STI and HIV testing and medical and psyhosocial help for people with HIV and their environment
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
011 30 94 85
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Sexual Health Service and Risk Reduction) - Anonymous and free STI and HIV testing
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Free and anonymous STI and HIV testing
071 92 54 10
UCL Namur
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerp University Hospital) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Leuven University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
HIV testing and medical and psychosocial help with HIV
089 32 55 32