When you are jealous in your relationship, you are probably scared that you may lose your partner or his/her attention. You may feel insecure.

Your partner may also feel jealous.

Feelings of jealousy are normal. If the jealousy becomes very strong, it can become a problem for you or your partner. Neither you nor your partner have to be jealous to prove that you love each other.

If you or your partner react in a jealous way, try to understand what causes the jealousy. Talk with your partner about the effect of the jealousy on both of you and about your expectations and limits.

Als u jaloers bent in uw relatie, bent u waarschijnlijk bang dat u uw partner of zijn/haar aandacht zult verliezen. U voelt zich misschien onzeker.

Uw partner kan ook jaloers zijn.

Jaloerse gevoelens zijn normaal. Als de jaloezie heel hevig wordt, kan dit voor u of uw partner een probleem worden. U noch uw partner hoeven jaloers te zijn om uw liefde voor elkaar te bewijzen.

Als u of uw partner jaloers reageert, probeer dan te begrijpen wat deze jaloezie veroorzaakt. Praat met uw partner over het effect van de jaloezie op u beiden en over uw verwachtingen en grenzen.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Sexologist
Therapy for sexual problems. A sexologist looks for a solution through conversations with one or both partners. Find a sexologist in your neighbourhood:
More health professionals

Dictionary and translations