HIV treatment

Keeping HIV under control

HIV is incurable but you can keep it under control with medicines. If you have HIV and quickly take the right medicines, you can lead a normal life. You will not get AIDS and you can even live as long as someone without HIV.

There are many different medicines you can take. This is usually a combination of several pills. The doctor decides with you which are the best medicines for you.

HIV medicines can have side-effects. Talk to a doctor about these. Usually, the side-effects can be treated. Do not change the amount and do not stop taking your medicine.

Man taking HIV medicines.

Taking medicines strictly as prescribed

The medicines only work if you take them exactly the way the doctor tells you to.

 • You always take the right amount of the medicines;
 • You take the medicines every day;
 • You always take the medicines at the same time of day;
 • You always take the medicines in the right way, depending on the medicines that you are prescribed. For instance: with or without food.
 • Never stop taking your medicines without talking to a doctor. The treatment may stop temporarily and have a reduced effect.
Doctor showing his patient a prescription.

No longer any risk of infection

If you take your medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) will reduce. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. There is then almost no risk that you will infect someone else.

HIV in a steady relationship

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If you take your HIV medicines correctly every day, and
 • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago;
 • If you and your partner have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to a doctor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Talking to a doctor

You can freely talk to a doctor. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Woman talking with a doctor.

Behandeling van hiv

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De dokter beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een dokter. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder een dokter te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een voorschrift.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op besmetting van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
AZ Sint-Jan
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Saint-Pierre
Anonymous and free HIV and STI testing
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Help with HIV and sexual health issues. Free and anonymous STI and HIV testing.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine - ARC (AIDS Reference Centre) - STI and HIV testing and medical and psyhosocial help for people with HIV and their environment
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
011 30 94 85
UCL Namur
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerp University Hospital) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Leuven University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
HIV testing and medical and psychosocial help with HIV
089 32 55 32