Female genital mutilation

Female genital mutilation is also called female circumcision.

Female genital mutilation can be done in different ways:

  • Partly or totally removing the visible part of the clitoris (type 1);
  • Partly or totally removing the clitoris and the labia (type 2);
  • Sewing together the labia so that there is only a small opening through which urine and blood can leave the body (type 3).
  • All other harmful acts to the visible sexual organs of the woman, such as pricking, piercing, incising, scraping and cauterization.

Female genital mutilation is done for cultural reasons.

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.
Female genital mutilation - Type 1: clitoris is removed.
Female genital mutilation - Type 1: clitoris is removed.
Female genital mutilation - Type 2: labia are removed.
Female genital mutilation - Type 2: labia are removed.
Female genital mutilation - Type 3: labia are sewn together.
Female genital mutilation - Type 3: labia are sewn together.

Female genital mutilation is very dangerous to the health of women and girls. Some of them bleed to death. It can also lead to:

Female genital mutilation is illegal in Europe. It is forbidden by law.

If you have undergone female genital mutilation or you fear that this will be done to you, contact a specialised organisation. They will be able to help you.

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking wordt ook vrouwenbesnijdenis genoemd. 

Vrouwelijke genitale verminking kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Het zichtbare deel van de clitoris gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 1);
  • De clitoris en de schaamlippen gedeeltelijk of volledig verwijderen (type 2); 
  • De schaamlippen dichtnaaien, zodat er maar een kleine opening overblijft waarlangs urine en bloed het lichaam kunnen verlaten (type 3).
  • Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden. 

Vrouwelijke genitale verminking gebeurt om culturele redenen.

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 1: clitoris is verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 2: schaamlippen zijn verwijderd.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.
Vrouwelijke genitale verminking - Type 3: schaamlippen zijn dichtgenaaid.

Vrouwelijke genitale verminking is heel gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. Sommige onder hen bloeden dood. Het kan ook leiden tot:

Vrouwelijke genitale verminking is illegaal in Europa. Het is strafbaar

Als u vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan of u bent bang dat het zal worden gedaan, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kan u helpen.

More information or help needed?

GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organization for the abolition of female genital mutilation) - Help for women who are victim of female genital mutilation or who have questions about it
02 219 43 40
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organization for the abolition of female genital mutilation) - Help for women who are victim of female genital mutilation or who have questions about it
0495 93 93 18
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organization for the abolition of female genital mutilation) - Help for women who are victim of female genital mutilation or who have questions about it
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organization for the abolition of female genital mutilation) - Help for women who are victim of female genital mutilation or who have questions about it
0493 49 29 50
CeMAViE - UMC Saint-Pierre
Help in case of female genital mutilation
02 506 70 91
Intact
Legal help with issues related to female genital mutilation
02 539 02 04
UZ Gent - Vrouwenkliniek
Women's clinic of Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital) - Help in case of female genital mutilation and fertility treatments
09 332 37 82, 09 332 37 85
Collectif Liégeois contre les MGF
Medical consultations, psychological, social and legal support for people confronted with FGM
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood: