Falling in love with someone else

Anyone can fall in love with someone who is not his or her partner.

You can fall in love with this person for several reasons. For example:

These feelings can disappear, but not immediately. It is up to you to decide what you want to do.

If you continue your relationship, decide if you want to tell your partner or not. Telling your partner can be a strong sign that you are choosing your relationship and your partner rather than the other person. It can also hurt your partner’s feelings, lead to distrust or make the relationship more complicated. If it is too difficult to talk with your partner, you can talk about the situation with someone you trust.

Verliefd worden op iemand anders

Iedereen kan verliefd worden op iemand die niet zijn of haar partner is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u verliefd wordt op deze persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U voelt zich fysiek aangetrokken;
  • U vindt bepaalde eigenschappen van deze persoon leuk;
  • U kampt met problemen in uw bestaande relatie;
  • U mist de opwinding van het verliefd zijn.

Deze gevoelens kunnen voorbijgaan, maar niet onmiddellijk. U bepaalt zelf hoe u ermee wilt omgaan.

Als u kiest voor uw relatie, moet u beslissen of u uw partner over deze gevoelens zult vertellen. Het vertellen kan een krachtig signaal zijn dat u voor uw relatie en partner kiest in plaats van voor de andere persoon. U kunt er echter ook de gevoelens van uw partner mee kwetsen, wantrouwen veroorzaken of de relatie ingewikkelder maken. Als het te moeilijk is om met uw partner te praten, kunt u de situatie bespreken met iemand die u vertrouwt.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Sexologist
Therapy for sexual problems. A sexologist looks for a solution through conversations with one or both partners. Find a sexologist in your neighbourhood: